เชื่อว่าปัญหาของการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นการมองแบบไม่ชัด สายตาสั้น สายตาเอียง หรือ สายตายาว นั้นอาจจะสร้างปัญหากับการใช้ชีวิตของแต่ละคนอย่างมาก และเชื่อว่าหลากหลายคนนั้น อาจจะเลือกการทำเลสิค เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาการมองเห็นของเราให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง แต่เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะยังมองหาข้อมูลที่ไม่รู้ และ ข้อมูลที่สำคัญอยู่เพื่อใช้ในการพิจารณา ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการทำเลสิค และ…